Program

Språk och tolkning:
Mötet anordnas på danska, norska och svenska, samt på engelska. Anföranden på nordiska språk tolkas till engelska.

Onsdagen, den 6 september

19.00 – 21.00
Välkomstmottagning på Hotell Seurahuone Helsinki, Brunnsgatan 12, 00100 Helsingfors

Torsdag, den 7 september

8.00 – 16.00
Registrering, Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, 00170 Helsingfors

9.00 – 9.30
Öppning av symposiet och välkomstord
Sampo Terho, Europa-, kultur- och idrottsminister, Finland
VIDEO

SESSION 1 Ordförande advokat Gunnar Gudmundsson

9.30 – 10.30
Utvecklingen sedan Reykjavik 2015

 • Chefkonsulent Nicki Valbjørn Trebbien, Kulturministeriet, Danmark 
  VIDEO
 • Höjesteretsadvokat Hjördis Halldorsdottir, Island 
  VIDEO
 • Seniorrådgiver Espen Arneberg Børset, Kulturdepartementet, Norge 
  VIDEO
 • Førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien, Handelshøyskolen, Norge 
  VIDEO
 • Ämnesråd Anders Olin, Justitiedepartementet, Sverige 
  VIDEO
 • Regeringsrådet Jorma Waldén, Undervisnings- och kulturministeriet, Finland 
  VIDEO

10.30 –11.00
Kaffe

11.00– 12.00
EU-översikt 2015 – 2017

 • Upphovsrättsrådet Viveca Still, Undervisnings- och kulturministeriet, Finland
  VIDEO
 • Professor Morten Rosenmeier, Danmark
  VIDEO

12.00– 13.00
Den nordiska avtalslicensen

 • Professor Jan Rosén, Stockholms universitet, Sverige
  VIDEO
 • Advokat Astri M. Lund, Norge
  VIDEO

13.00 – 14.00
Lunch

SESSION 2 Ordförande professor Ole-Andreas Rognstad

14.00 – 15.30
Avtalslicensen i ljuset av konventionerna och EU-lagstiftningen

 • Professor Jane Ginsburg, Columbia University, New York
  VIDEO
 • CEO Gudrún Björk Bjarnadóttir, STEF, Supreme Court Attorney, Island
  VIDEO
 • Jur. dr Johan Axhamn, Stockholms universitet, Sverige
  VIDEO

15.30 – 16.00
Kaffe

16.00 – 17.00
Avtalslicensen utanför Norden

 • Olav Stokkmo, Former CEO, IFRRO, Norge
  VIDEO
 • Tone Knapstad, Helsingfors universitet, Norge;  Jukka Liedes, Upphovsrättsliga Föreningen i Finland
  VIDEO
 • Laurence Pawley, Head of Collective Rights Management, UK
  VIDEO

17.00
Avslutning av dagen

17.00
Ministeriets mottagning i Ständerhuset

19.30
Middag på restaurang Katajanokan Kasino, Maringatan 1, 00160 Helsingfors

Fredag, den 8 september

SESSION 3 Ordförande professor Morten Rosenmeier

9:30 – 10.30
Den generella avtalslicensen – grunderna och erfarenheter

 • Chefkonsulent Nicki Valbjørn Trebbien, Kulturministeriet, Danmark
  VIDEO
 • Advokat Camilla Vislie, adv.fa. Thommesen, Norge
  VIDEO

10.30 – 11.00
Kaffe

11.00 – 12.30
Licensiering stödd av avtalslicensen

Panel:

 • Martin Gormsen, Martin Gormsen Consulting, Danmark
  VIDEO
 • Jón Vilberg Gudjonsson, Kulturministeriet, Island
  VIDEO
 • Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen, Oslo Universitet, Norge
  VIDEO
 • Chefsjurist Lard Grönquist, Copyswede, Sverige
  VIDEO
 • Vice VD Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto, Finland
  VIDEO

12.30 – 13.30
Lunch

SESSION 4 Ordförande professor Jan Rósen

13.30 – 15.00
Avtalslicensen i gränsöverskridande situationer

Panel:

 • Advokat Peter Schønning, Danmark
  VIDEO
 • Rådgivande expert Rán Tryggvadóttir, Island
  VIDEO
 • Avdelnigsdirektør Hege Døssland, Kopinor, Norge
  VIDEO
 • Verksjurist Jerker Rydén, Kungliga Biblioteket, Sverige
  VIDEO
 • JD, VH Martti Kivistö, Direktör, reglering och verksamhetsmiljö, Finlands Tonsättares Internationella Upphovsrättsbyrå Teosto, Finland
  VIDEO

15.00
Slutord och avslutning av symposiet
VIDEO

Små mackor och ett glas mousserande vin

Kvällsprogram

Alla konferensdeltagare med sällskap är varmt välkomna att delta i kvällsprogrammet. Vänligen fyll gällande information i registreringsformuläret. Det krävs registrering i förväg.

Välkomstmottagning
i Societetshuset
Brunnsgatan 12
kl. 19 – 21 på onsdag, den 6 september

Mottagningen är en informell fest, där gamla vänner och kollegor kan träffas och få nya vänner. En lättare buffet med vin är serverad. Alla som redan har kommit till Helsingfors, är välkomna.

Mottagning av kultur- och undervisningsministeriet
i Ständerhuset
kl. 17 – 18 på torsdag, den 7 september

Ministeriets mottagning tar plats på konferensplatsen, Ständerhuset.

Konferensmiddag
på restaurang Katajanokan Kasino
kl. 19.30 på torsdag, den 7 september

Middag med vin på den legendariska restaurangen Katajanokan Kasino, som öppnades 1913 och blev totalrenoverad 1996. Arkitekturen och inredningen av Katajanokan Kasino – från den rymliga Kenraali (=general) matsalen till de distinkta och historiska privata rummen – representerar en fascinerande aspekt av restaurangtraditionen i Helsingfors. Traditionerna syns även i kökets höga kvalitet. Läget vid sjön och den rymliga terrassen gör Katajanokan Kasino till en riktig pärla av Helsingfors.