Copyright: Niko Soveri / Visit Helsinki

16nde Nordiska Upphovsrättssymposiet

Ständerhuset, Helsingfors, Finland
den 7. – 8.9.2017

Huvudteman

Avtalslicensen – Den utsträckta verkan – hur långt?

 • Den rättsliga mekanismen av avtalslicensen
 • Avtalslicensen i ljuset av konventionerna och EU-lagstiftningen
 • Frågeställningar kring avtalslicensen
 • Bruket av avtalslicensen

Bästa deltagare,

Vi har äran att välkomna er till det XVI Nordiska Upphovsrättssymposiet.

Den nordiska konferensserien började år 1975 i Helsingfors, och nu, år 2017 tar konferensen plats i Helsingfors den fjärde gången.

Året 2017 är samtidigt ett jubileumsår för Finland. År 2017 har det förflutit hundra år sedan Finland blev en självständig stat.

Vi ser framemot att träffas i år och hoppas många av er kan komma med till symposiet!

Jukka Liedes
Ordförande
Upphovsrättsliga Föreningen i Finland

Tidig registreringsavgift om betalt före 7 juli 2017
Regulär registreringsavgift om betalt senast 31 juli 2017

Organiseringskommitté

Styrelsen av Upphovsrättsliga Föreningen i Finland

 • Jukka Liedes
 • Niklas Bruun
 • Anniina Dahlström
 • Martti Kivistö
 • Antti Kotilainen
 • Päivi Liedes
 • Valtteri Niiranen
 • Rainer Oesch
 • Taina Pihlajarinne
 • Lottaliina Pokkinen
 • Katariina Sorvari
 • Pekka Tarkela

Organiseringsgrupp